Respekter ophavsretten!
Al brug af såvel tekst som billeder/grafik fra traction.dk må kun finde sted efter udtrykkelig aftale med Traction Avant Danmark og med tydelig kildeangivelse.
Enhver kopiering af materiale fra traction.dk betragtes som et brud på ophavsretten og vil kunne medføre erstatningskrav og eventuel retsforfølgelse.

Vi bestræber os også på at respektere andres rettigheder. Skulle du mod forventning finde materiale, som anses for at krænke andres ophavsret, bedes du kontakte os, hvorefter det omgående vil blive rettet.

Kontakt venligst webmaster, Jens Møller Nicolaisen på jmn@traction.dk.

Tak!

Please respect our copyrights!
All use of text and pictures / graphics from traction.dk may take place only after explicit agreement with Traction Avant Denmark and with the source clearly indicated.
Untill agreed, we consider any use of contains a copyright infringement and we will pursue the matter with claims and possible prosecution.

We also strive to respect the rights of others. Should you find material on our website which is suspected to be a violation of rights belonging to someone else, please contact us, and we will take action immediately.

Please contact the webmaster, Jens Møller Nicolaisen: jmn@traction.dk

Thank you!