Find de gamle artikler
Traction Avant Danmark har været med i klubbladet Attraction siden 1983! I de første knapt 100 blade, nummererede vi vores egen sektion (Traction Spécial) - senere har vi blot brugt det pågældende nummer af Attraction.

Her kan du hente et index, udformet som et Excel-regneark. Regnearket har naturligvis den fordel, at der kan søges på enkeltord eller sorteres efter kategori; muligheder man jo ikke har, hvis det er trykt eller printet.

I index'et er medtaget de vigtigste artikler gennem årene. Der er lagt vægt på artikler med relation til historie, modeludvikling og de vigtigste klubbegivenheder, samt de vigtigste beskrivelser omkring de biler vi idag kender i klubben. Der kan søges på stelnumre og registreringsnumre.

Langt fra alle klubbegivenheder er medtaget i indexet, det samme gælder udenlandske træf og rejseberetninger, bortset fra de helt store, f.eks. ICCCR.

Det kan være en fordel af sortere arket efter kategori, hvis man f.eks. leder efter artikler om modeludvikling. Ellers kan man bruge søgeordene.

Indexet vil løbende blive opdateret, efterhånden som bladene udkommer. Nyeste blad er Attraction nr. 328.

Hent bladene
Her kan du så finde de gamle blade til download som pdf-filer, der typisk fylder 5-15 MB. Pdf-filerne er ocr-scannet, hvilket betyder, at du kan søge i teksterne!

Foreløbig findes her alle de gamle blade fra nr. 127 (maj 1983, det første Attraction, hvor TAD var med) til 222 (marts 1999). Vi er i gang med at producere de følgende blade i pdf-format...

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222