Vedr. traction.dk

TADs formand, Jan Brinkmann Andersen (valgt 2022) har uden at orientere mig på forhånd etableret en ny hjemmeside for klubben, oprettet på det nye domænenavn. Efter aftale beholder jeg derfor domænet traction.dk og jeg har ikke, som JBA hævder i Attraction nr. 337, været årsag til at klubben har måttet skifte domæne.

Når tiden en skønne dag tillader det, vil traction.dk genopstå som et nyt website med forskelligt indhold. I løbet af 2023 håber jeg på at udgive bogen om produktionen af Traction Avant-modellerne, belyst gennem bilernes forskellige numre. Til den tid vil det være nyttigt at have en hjemmeside som kan bruges til opdateringer, rettelser mv. til bogen. Siden bliver engelsksproget (ligesom bogen).

Jeg må understrege, at jeg absolut intet har at gøre med TADs nye hjemmeside, bortset fra de tekster som er taget fra den gamle – herunder klubbladene og artikler, der er trukket ud herfra.

Den gamle TAD-hjemmeside hyggede jeg mig med i 24 år – den opdateres naturligvis ikke længere, men kan ses her, hvis du skulle have lyst til det. Her vil det også forsat være muligt for enhver at søge indhold i TAD-siderne fra Attraction 127-328.

Til slut vil jeg ønske TAD held og lykke med den nye hjemmeside.

Jens Møller Nicolaisen, januar 2023.